Generalnie czynne mamy zawsze. Rejestracja

Drunkn Bar Fight - okładka
  • 16+
  • Przemoc

Trofea z gry Drunkn Bar Fight w wersji na konsolę PlayStation VR.

Nutz Nutz
Hit AI character in nuts
Bullzeye Bullzeye
Hit an AI character in the eye with a dar
Tunez Tunez
Change the radio station
Comboz Comboz
Hit an AI character up in the air and punch him before he lands
Buttz Buttz
Head bu
Batz Batz
Use bat on opponen
Headz Headz
Throw up over side in rooftop
Gustz Gustz
Use fire extinguisher
Lightz Lightz
Drop lights on opponent in Saloon
Bubbliez Bubbliez
Hit opponent with cork from champagne
Dropz Dropz
Send opponent off building
Tossz Tossz
Throw opponent into other opponents